#1 - - cv services:

Denna väntan blev visst allt lite längre än vad vi räknat med.

Jag har alltid trott att Liten skulle födas tidigt.