"Medvetna val" av Stellan Nordahl

 

"MEDVETNA VAL – från offerkofta till möjlighetsmantel handlar om hur medvetna val-modellen kan ta dig och andra från en offermentalitet till en påverkansmöjlighet. Det innebär att skapa en medvetenhet kring vad som krävs för att aktivt kunna påverka situationer i stället för att vara beroende av omständigheter. Den ökade medvetenheten används sedan som bas för att välja ett fördelaktigt förhållningssätt och att göra proaktiva och medvetna val. Modellen handlar också om att förstå vilka resurser som behövs för att kunna göra dessa fördelaktiga val, identifiera vad som dränerar resurser och hitta sätt för att fylla på. Ansvar, empati och delaktighet är centrala begrepp i modellen, för att förflytta individer, grupper, organisationer och samhällen från nånannanismens land till möjligheternas land."

Kanske läste jag denna bok i helt fel stund i mitt liv, för den blev för mig både för invecklande, trist och fångade inte alls mig. Jag gillar det den handlar om men den lyckades inte fånga mig. Men om man står i en punkt i ens liv och kanske känner sig lite vilsen, då kanske boken kan vara rätt för just dig.

Betyg: 2 av 5