#1 - - Mia:

Det som hänt är hemskt!

#2 - - Angelina:

Instämmer. En bild säger mer i denna stund. Ord saknas.